அலுவலகம்
  • தொலைபேசி: +41 (0)44 440 20 55
  • மின்னஞ்சல்: info [at] tamilschool.ch
  • முகவரி: Regensbergstrasse 238, 8050 Zürich