பொதுத்தேர்வு – 2019 விண்ணப்பப் படிவம்

தமிழ்க் கல்விச்சேவையால் பொதுத்தேர்வு மற்றும் மெய்வல்லுனர் போட்டிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன. விதிமுறைகளையும் விண்ணப்படிவங்களையும் இங்கே பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

பொதுத்தேர்வு விண்ணப்பப் படிவம் 2019

பொதுத்தேர்வு 2019

புதிய மாணவர் அனுமதி

மெய்வல்லுனர் 2019